Αποσφράγιση προσφορών για πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Θεσσαλονίκη

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε και αποσφράγισε τους φακέλους των προσφορών για την πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε, να αναλάβει την οργάνωση της εκδρομής το πρακτορείο Διογένης Travel Agency, λόγω χαμηλότερου οικονομικού τιμήματος (139 ευρώ ανά άτομο).

Advertisements

Αποσφράγιση προσφορών διδακτικής επίσκεψης στην Αθήνα

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε και αποσφράγισε τους φακέλους των προσφορών για την διδακτική επίσκεψη του σχολείου μας στην Αθήνα (μουσείο Ακρόπολης) την 12η Νοεμβρίου 2014, αποφάσισε, να αναλάβει τη μεταφορά των μαθητών το πρακτορείο LoveYourHolidays, λόγω χαμηλότερου οικονομικού τιμήματος (485 ευρώ για δύο λεωφορεία).

Ανάθεση 3ήμερης εκδρομής της Α Λυκείου στα Γιάννινα

Μετά από επαναπροκύρηξη του μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εκδρομής της Α Λυκείου στα Ιωάννινα από 3 έως 5 Απριλίου 2014, η αρμόδια επιτροπή αποσφράγισε τη μοναδική προσφορά που υπήρχε και ανέθεσε την εκδρομή στο πρακτορείο Lymperakos Tours (Ξενοδοχείο Ellopia Point Suites).

Αποσφράγιση προσφορών 3ήμερης εκδρομής της Β Λυκείου στα Ιωάννινα

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε και αποσφράγισε τους φακέλους των προσφορών για την εκδρομή της Β Λυκείου από 20 έως 22 Μαρτίου στα Ιωάννινα, αποφάσισε να αναλάβει τις μεταφορές και τη διαμονή των μαθητών, το πρακτορείο LoveYourHolidays, λόγω χαμηλότερου οικονομικού τιμήματος (78,50 ευρώ ανά μαθητή/τρια στο ξενοδοχείο Παλλάδιον).

Αποσφράγιση προσφορών διδακτικής επίσκεψης

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε και αποσφράγισε τους φακέλους των προσφορών για τη διδακτική επίσκεψης της 28ης Ιανουαρίου 2014 στην Κόρινθο, αποφάσισε να αναλάβουν τις μεταφορές τα πρακτορεία Alkyonis Travel και LoveYourHolidays, λόγω χαμηλότερου οικονομικού τιμήματος (80 ευρώ ανά λεωφορείο).