Πρόσκληση οικονομικών προσφορών για την αγορά φορητού υπολογιστή.

Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές εδώ.

Advertisements